Nowości książkowe

 

Mai Quýnh Nam, Po drugiej stronie ciszy. Tłumaczenie na język polski Nguyen Chi Thuat we współpracy z Kaliną Izabelą Ziołą. Wstęp: Kalina Izabela Zioła. Projekt okładki i opracowanie graficzne: Ireneusz Woliński. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2020, s. 170.

 

 

Mai Ouynh Nam, poeta, urodził się w 1952 roku w powiecie Nam Dań, prowincji Nghe Ań. W czasie wojny amerykańskiej służył w armii wietnamskiej, walczył na froncie w Południowym Wietnamie. Po wojnie studiował filologię, wietnamską i socjologię. Obecnie jako profesor, pracuje w Instytucie Badań nad Człowiekiem przy Wietnamskiej Akademii Nauk. Wydał 6 tomów wierszy. Jest członkiem Związku Literatów Wietnamskich, redaktorem dwumiesięcznika „Poezja” wydawanego przez Związek Literatów Wietnamskich. Jego pojedyncze wiersze były przetłumaczone na język polski.