Nowości książkowe

 

 

Plakat

 

1 - Strona główna - numer 3-2024

2 - Informacje Kronika

3 - Andrzej Walter, „Wojna to stan umysłu”

4 - Andrzej Walter, „Modlitwa o poezji trwanie” oraz „Ósmy dzień Adrianny Jarosz”

5 - Eugeniusz Kurzawa, „Spis treści” (18)

6 - Wiersze Marleny Niemiec

7 - Wiersze Andrzeja Ballo

8 - „Warto przypomnieć” z Markiewm Wawrzkiewiczem rozmawia Adam Lewandowski

9 -„Warto przypomnieć” z Markiewm Wawrzkiewiczem rozmawia Adam Lewandowski

10 - Jerzy Stasiewicz, „Nasze cienie zatańczą w mroku słońca”

11 - Jerzy Stasiewicz, „Nasze cienie zatańczą w mroku słońca”; Andrzej Walter, „Wojna to stan umysłu” oraz wiersz Mariusza Kusiona

12 - Kazimierz Ivosse, „Exlibrisy w przestrzeni publicznej” oraz wiersze Piotra Łączyńsiego

13 - Joanna Friedrich, „Generation Alpha. Larger than life” oraz Pawł M. WIśniewski, „Uwierz, że jesteś”

14 - Stefan Jurkowski, „Nie patrzę w niebo”

15 - Andrzej Dębkowski, „Rynek Kurzawy” cz. 2.

16 - Józef Baran, „Ławeczka Barana” (16)

17 - prof. Ignacy S. Fiut, „W poszukiwaniu poetyckiego Dyduka” oraz Andrzej Gnarowski, „Poezja świata adogmatycznego”

18 - Andrzej Gnarowski, „Poezja świata adogmatycznego”

19 - Andrzej Gnarowski, „Poezja świata adogmatycznego” oraz Jerzy Lengauer, „Demonomachia”

20 - Jerzy Lengauer, „Demonomachia”

21 - prof. Maria Szyszkowska, „Filozofia codzienności” (209)

22 - Mirosław Osowski, „Moja walka z rakiem” (54)

23 - Witryna

24 - Grzegorz M. Majewski, „Non Omnis Moriar” oraz Opinie Noty Poglądy

 

Numer do pobrania