Nowości książkowe

 

 

Plakat

 

Plakat

 

Plakat

 

Plakat

Wyróżnienie dla zelowianina

 

Prof. Dariusz Mikulski Honorowym Obywatelem Zelowa

 

Rada Miejska w Zelowie przyznała tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Zelów profesorowi sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, waltorniście, dyrygentowi, promotorowi kultury i nauki, zelowianinowi Dariuszowi Mikulskiemu.

Uroczyste wręczenie tego tytułu nastąpi podczas koncertu Dariusza Mikulskiego wraz z orkiestrą symfoniczną, który odbędzie się 9 marca 2024 roku o godzinie 17.00 w Domu Kultury w Zelowie.

 

Uchwała Rady Miejskiej W Zelowie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Zelów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) Rada Miejska w Zelowie, na wniosek Burmistrza Zelowa uchwala, co następuje:

Wyrażając uznanie dla wieloletniej działalności w zakresie upowszechniania kultury i promowania Gminy Zelów nadaje się Panu prof. dr. hab. Dariuszowi Mikulskiemu HONOROWE OBYWATELSTWO GMINY ZELÓW.

 

Dariusz Mikulski urodził się w Zelowie w 1971 roku. Był uczniem Szkoły Podstawowej nr 2 i od dzieciństwa przejawiał zainteresowania muzyczne, które rozwijał w Domu Kultury, szczególnie na zajęciach orkiestry dętej.     

Absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem, 1996)  oraz Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie waltorni profesora Radovana Vlatkovica (1998). Studiował również w austriackim Mozarteum. W 2003 roku uzyskał w macierzystej Uczelni stopień doktora sztuki muzycznej w zakresie instrumentalistyki, w 2015 r. – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, natomiast w 2021 roku otrzymał od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora sztuki w dyscyplinie sztuki  muzyczne. Swoje wykształcenie uzupełnił w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2008).

W latach 2005-2010 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Był również konsultantem artystycznym i dyrygentem gościnnym Thailand Philharmonic Orchestra w Bangkoku. Jest założycielem biura koncertowego, agencji artystycznej i reklamowej CONCORNO Kulturmanagement (1999) – od roku 2022 MEETMIKULSKI.COM, zajmującej się m.in. promocją polskich artystów i kultury polskiej w Niemczech, jak również artystów niemieckich w Polsce. Współpracuje z Polskimi Konsulatami Generalnymi w Berlinie, Monachium i Hamburgu oraz z Instytutem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jako solista i kameralista  współpracuje z renomowanymi orkiestrami w Polsce i za granicą. Należą do nich: NDR Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Wiener Kammerorchester, Thailand Philharmonic, Philharmonie der Nationen, Stuttgarter Kammerorchester, Orkiestry Symfoniczne Filharmonii Poznańskiej, Łódzkiej, Opolskiej oraz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonia w Irkucku, Berliner Sinfoniker, Stuttgarter Kammerorchester i wiele innych. Występuje w ramach międzynarodowych, prestiżowych festiwali muzycznych, wśród których wymienić należy m.in.: Schleswig-Holstein Musik Festival, MDR Musikfestival, Gstadt Musikfestival w Szwajcarii, Kotor Musikfestival (Montenegro), Marlboro Musikfestival (USA), Salzburger Festspiele, Rossini Opera Festival w Pesaro (Włochy).

Jako dyrygent prezentuje szeroki repertuar orkiestrowy od dzieł barokowych po współczesne, szczególnym zainteresowaniem obejmując monumentalne dzieła oratoryjno-kantatowe i operowe. Oprócz symfonicznych „klasyków“ – Beethovena, Brahmsa, Mahlera czy R. Straussa Dariusz Mikulski z upodobaniem oddaje się operowej twórczości Rossiniego, Mozarta, Verdiego  czy Pucciniego. W jego repertuarze znajdują się takie opery, jak: „Cyrulik Sewilski“,  „Wesele Figara“, „ Don Giovanni“, „ Cosi fan Tutte“, „La Clemenza di Tito“, „Czarodziejski Flet“, „Traviata“ czy „Tosca“.

Prof. dr hab. Dariusz Mikulski jest również założycielem Fundacji MikulskiART, która zajmuje się m.in. rozwojem i promocją kultury i nauki, pomocą w dostępie do edukacji kulturalnej i kultury, współpracą międzynarodową i wymianą kulturalną oraz wspieraniem edukacji kulturalnej poprzez udzielanie grantów i stypendiów naukowych.

Obok ożywionej działalności artystyczno-organizacyjnej prowadzi także działalność pedagogiczną. Jest cenionym wykładowcą Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz na wielu międzynarodowych warsztatach muzycznych. Od lat prowadzi także kursy mistrzowskie w zakresie gry na waltorni na uczelniach muzycznych w Polsce i w Niemczech.

Za swoją działalność artystyczną i organizacyjną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 2008 roku, jako jeden z najmłodszych w historii polskiej kultury, został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“, również w 2008 roku otrzymał od Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Nagrodę za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury”, natomiast w roku 2011 otrzymał „Srebrny Medal Miasta Berlina za Szczególne Zasługi w Propagowaniu Kultury”. W roku 2022, z okazji Jubileuszu Katedry Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, organizowanego w ramach Międzynarodowego Kongresu dla Instrumentów dętych „NOWE PRYZMATY”, otrzymał honorową nagrodę – Medal Akademii Muzycznej za wybitne osiągnięcia artystyczno-naukowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Prof. dr hab. Dariusz Mikulski jest wybitnym dyrygentem i waltornistą, bardzo cenionym pedagogiem oraz organizatorem życia kulturalnego w Polsce i za granicą. Możemy być dumni z jego dokonań i silnego poczucia tożsamości z rodzinnym miastem.

Dariusz Mikulski w swoich publicznych wypowiedziach zawsze podkreśla, że Zelów jest miastem, w którym się urodził i wyrósł, przez co czuje się z nim szczególnie związany.

[md]

 

 

Plakat

 

Plakat

 

 

Plakat