Nowości książkowe

 

Jolanta Michna, Gdzie noc oplata krzyż. Redakcja i projekt okładki: Kazimierz Linda. Rysunek na okładce: Kinga Dziobak. Wstęp: Urszula Pantoła. Wydawca: Kazimierz Linda, Wysoka 2021, s. 60.

 

 

Jolanta Michna – urodzona w Łańcucie, mieszka w Wysokiej koło Łańcuta. Absolwen­tka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszo­wie. Natchnienie do pisania wierszy czerpie z codzienności, obserwując życie z dnia na dzień. Uwielbia górskie wędrówki, pośród dzikiej, nieokiełzanej przyrody. Zadebiutowa­ła wierszami w almanachu W Twoich oczach. Autorka kilkunastu zbiorów poetyckich. Nie­które z tomików przeznaczyła na cele charytatywne. Swoje wiersze pu­blikuje również w licznych antologiach, almanachach, zeszytach lite­rackich czy czasopismach regionalnych, ogólnopolskich i polonijnych. Laureatka konkursów literackich. Z okazji 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II, tygodnik „Niedziela” nagrał klip z jej wierszem Tamtego dnia. Wiersze poetki czytane były na antenie Radia Fara. Autorka aktywnie uczestniczy w spotkaniach promujących poezję. Jest członkinią Łańcuc­kiej Grupy Twórczej Inspiratio działającej przy Centrum Kultury Gmi­ny Łańcut.