Nowości książkowe

 

Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz, Lękija. Redaktor prowadzący: Paweł Gumie-nik. Redaktor techniczny: Mirosław Głodkowski. Korekta: Zespół. Projekt okładki: Krzysztof Galus. Wydawnictwo Marszałek Development & Press, Toruń 2021, s. 72.

 

 

 

Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz (Agnieszka Tomha). Mieszka w Charbielinie koło Głuchołaz. Recenzentka poezji, animatorka kul­tury, doktor nauk humanistycznych, polonistka, prowadzi własny kanał o teorii wiersza, zajmuje się młodzieżą piszącą.

Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów literackich. Jej wiersze ukazywały się m.in. w: „Toposie”, „Autografie”, „Migotaniach”, „Znaj”, „Salonie literackim”, „Pruhledy” (utwory tłumaczone na język czeski), „Latarni Morskiej”, „Zeszytach Poetyckich”, „LiryDramie”, na portalach internetowych oraz w licznych almana­chach.

Wydała sześć książek poetyckich. Swoje życie opisała w Wierszach na kartki (Najlepsza Książka XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego 2014), czy­niąc z tej publikacji rodzaj lirycznego pamiętnika, zgodnego z tłem historycznym, w którym – zamiast tytułów – podaje lata. Ostatnia jej książka – Późnią – jest nagrodą główną w 5. Ogólnopolskim Konkursie na Tomik Wierszy „Duży Format” (kategoria „po debiucie” 2017). Wcześniejsze tomy poezji autorki: Gdyby tak miłość (2000), Kobiety (2004), gównazjum.pl (2011), Sublimacje (2013).