Nowości książkowe

 

Stanisław Chyczyński, Królewskie milczenia. Sonety i antysonety. Rysunki: Kazimierz Wiśniak. Przygotowanie do druku i projekt okładki wg obrazu Kazimierza Wiśniaka: Ewa Kozioł. Wydawnictwo Vandre, Kraków 2023, s. 72.

 

 

STANISŁAW CHYCZYŃSKI (ur. 1959) – poeta, prozaik, krytyk literacki. W 1986 roku ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiel­lońskim. Jako poeta debiutował w 1993 roku na łamach krakowskiego „Źródła”. Do 1995 roku zajmował się głównie malarstwem antyrealistycznym i ilustratorstwem książkowym. Publikował m.in. w: „Akancie”, „Akcencie”, „Arcanach”, „Czterdzieści i Cztery”, „Dro­dze”, „Frazie”, „Frondzie”, „Gościu Nie­dzielnym”, „Magazynie Literackim”, „Meta­forze”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Nowych Książkach”, „Pograniczach”, „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”, „Przekroju”, „Twórczości”. Wydał 8 zbiorków autorskich, ostatnio „Byłem pomyłką” (2012) i zbiór szkiców o literaturze „Życie poza na­wiasem” (2010), nominowany do nagrody im. J. Mackiewicza. Reda­guje magazyn literacko-artystyczny „Nihil Novi”. Stale współpracuje z „Okolicą Poetów” i „Radostową”. Jest laureatem nagrody im. Ryszar­da Milczewskiego-Bruna (2001) oraz nagrody im. Klemensa Janickiego (2007). Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odzna­ką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy WP, odznaczeniem Chwały Wiktorii Wiedeńskiej. Mieszka w Kalwarii Zebrzydowskiej.