Nowości książkowe

 

Maria Magdalena Człapińska, Po tamtej stronie drogi. Redakcja: Maciej Andrzej Zarębski. Słowo wstępne: Tadeusz Zawadowski. Projekt okładki: Agata Jędrychowska. Wydawca: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne przy współpracy ze Związkiem Literatów Polskich Oddział Łódź. Seria: Biblioteka Świętokrzyska, pozycja 419. Zagnańsk 2024, s. 160.

 

 

MARIA MAGDALENA CZŁAPIŃSKA

Urodziła się we Włocławku, stolicy Kujaw. Po ukoń­czeniu studiów stomatologicznych w Akademii Medycz­nej w Łodzi w roku 1976 związała się na stałe miejscem zamieszkania i pracą ze Zduńską Wolą. Początkowo pracuje w Zespole Opieki Zdrowotnej, a od roku 2000 w Centrum Stomatologii. W międzyczasie, w roku 1997 uzyskała specjalizację ze stomatologii ogólnej. Od wielu lat poza wykonywanym zawodem pasjonowała ją literatura. Pisała wiersze, opowiadania i teksty krytyczne. Swoje pierwsze utwory literackie opubliko­wała w tygodniku Nad Wartą w roku 1986. Trzy lata później wydała tomik poetycki Pejzaże. Zbiór wierszy Dzień po dniu ukazał się w roku 2008, zaś w roku 2015 w Bibliotece Świętokrzyskiej tom Opowiadania.

Dr Maria Magdalena Człapińska od roku 1993 należy do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, a od 1999 do Związku Literatów Polskich. Jest laureatką regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich, a od niedawna Przy­jacielem Biblioteki Świętokrzyskiej.

W roku 2021 Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne wydało jej ko­lejną książkę Szpital nadziei. Na jej treść składają się dwie opowieści o te­matyce humanitarnej, poświęcone problemom związanym z sensem życia i nieuchronnością jego przemijania.

Także i ta, oddawana do rąk czytelników, kolejna książka dr Marii Mag­daleny Człapińskiej dotyczy egzystencjalizmu. Książkę stanowią trzy opo­wiadania, z tytułowym Po tamtej stronie drogi, których treścią są psycho­logiczne opisy przemyśleń opisywanych postaci wobec nieszczęścia, spraw ostatecznych i wydarzeń losowych. Jak słusznie zauważył recenzent książki Tadeusz Zawadowski, jest ona o samotności i różnych formach niepewności losu, wynikających zarówno z czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Wydawca oraz autorka książki wyrażają nadzieję, że ta 419. pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej spotka się z należnym jej przyjęciem przez kry­tyków i coraz liczniejsze grono czytelników.

Maciej A. Zarębski