Nowości książkowe

 

Marek Słomiak, Otworzyć oczy twoje na słowo. Redakcja: Stefan Pastuszewski. Korekta: Daniela Goldman. Okładka: Dariusz Wnykowicz. Rysunki: Norbert Skupniewicz. Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2024, s. 78.

 

 

Marek Słomiak – polski poeta, krytyk lite­racki, publicysta i eseista. Urodził się i mieszkał w Poznaniu. W latach 1972 do 1974 pełnił funkcję Sekretarza Zarządu i Związku Literatów Polskich w Poznaniu, a od roku 1974 do 1977 Prezesa Zarządu Koła Młodych. W tym okresie z jego inicjatywy odbyły się: „Sympozjum Młodej Poezji Województw Zachodnich i Północnych” w Chodzieży, w roku 1974 i „Ogólnopolska Wiosna Poetycka” w Jarocinie, w roku 1975. W roku 1975 Zarząd Główny Związku Literatów Polskich przyznał M. Słomiakowi roczne stypendium imienia T. Borowskiego. W okresie od 1973 do 1978 roku był redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Witryna Poetycka” ukazującej się nakładem O.K.S. „OdNowa” w Poznaniu.

W roku 1978 zainicjował serię spotkań oraz wydawnictw pod wspólną nazwą „Salon Poe-tycki u Marka”, które odbywały się do 1990 roku z przerwą na stan wojenny od grudnia 1981 do wiosny 1983 roku. Od 1980 do 1983 był członkiem Rady Krajowej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie. Marek Słomiak debiutował w roku 1968 zbiorem wierszy „Próby lirycz­ne”, a w latach kolejnych publikował kolejne zbiory: „Czas” (1973), „Wo­bec czasu” (1974), „...a jednak o niej” (1981), „Słowo” (1987), „Powróćmy z długich samotnych podróży” (2011), „Otwarte cykle czasu” (2012), „Psal­my światłości strzegące” (2013) – tom uhonorowany nagrodą im. Ryszarda Milczewskiego – Bruno – „listy czasu jak słowa drżenie” (2016), „Wiersze wybrane” (2018), „błękitność błękitnieje w Słowa bramie” (2020), „Liryki szeptu” (2022).

Był założycielem Grupy Poetyckiej Od Nowa (lata 1973 do 1977).

Uzyskał wiele nagród poetyckich, a w roku 2018 został odznaczony me­dalem Labor Omnia Vincit przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Publikował swoje utwory w ogólnopolskiej i poznańskiej prasie literac­kiej, na antenie Polskiego Radia, TVP 2, Radia „Emaus” oraz w wielu alma­nachach i antologiach.

Należał Związku Literatów Polskich Oddział Poznański, kore­spondentem „Teczka – Paris” wydawanego przez Association „Les Amis de C.K. Norwid” w Paryżu, członkiem Klubu Literackiego „Dąbrówka” w Po­znaniu (od 1970), redaktorem „Okolicy Poetów”.

Zmarł 26 maja 2024 roku w Poznaniu.