Nowości książkowe

 

Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, tom XVIII. Recenzenci: prof. Czesław Osękowski, prof. Marian Marek Drozdowski. Redakcja: Halina Nicieja. Korekta: Jadwiga Stępień. Opracowanie graficzne: Bogusław Szybkow-ski. redaktor techniczny: Ariadna Nicieja. Na okładce: Pałacyk Kupiecki na przedmieściu Berdyczowa – obraz olejny nieznanego autora, ze zbiorów Haliny I Stanisława Niciejów. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Wydawnictwo MS, Opole 2022, s. 368.

 

 

Roman Aftanazy w 11 tomach „Dziejów rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej" przedsta­wił bogactwo materialne ziem od Kamieńca Podolskiego na południu po Nieświerz i Birże na północy. Prof. Stanisław Nicieja swojq „Kresową Atlantydą” (17 tomów) zapełnia kresowy świat - tamte pałace, dwory, dworki, plebanie, ale też chaty kryte słomą - ludźmi różnych sfer, od nizin po szczyty w hierarchii społecznej i towarzyskiej, i ukazuje ich bogactwo duchowe, pasje i targające nimi emocje, ich sukcesy i dramaty. I to jest wielki walor twórczości, dociekliwości, pracowitości i zdolności literackich prof. Niciei.

Prof. Zygmunt Woźniczka - dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, wypowiedź podczas promocji XVII tomu„Kresowej Atlantydy" w Bytomskim Centrum Kongresowym, 4 listopada 2021

 

Prof. Stanisław Nicieja jest przyjacielem prawdy. Potrafi umiejętnie analizować materiały dokumentalne, narracje ludzi - tych wielkich i zwyczajnych, pozornie prostych. Czyli tych wszystkich, którzy są nosicielami konkretnego dziedzictwa. Książki prof. Niciei dają możliwość peregrynacji po kresowych ziemiach, wędró­wek intelektualnych, kiedy to wraz z autorem poznaje się nowe miejsca, nowe fakty, nowych ludzi. A jeśli nawet pewne fakty są znane, to zawsze urzeka uroda tych książek, fascynuje erudycja autora, piękny język polski. Rodzą się nowe refleksje, nowe konteksty, nowy namysł.

Prof. Marian Gerlich, Nicieja - historyk o duszy artysty. I czuły narrator, „Śląsk" 2022, nr 2, s. 49.

 

Moim długoletnim rektorem na Uniwersytecie Opolskim był prof. Stanisław Nicieja. Choć nie miał korzeni kresowych, stał się jednym z największych znawców Lwowa i ziemi lwowskiej. Jego monumentalne, kilkunastotomowe dzieło „Kresowa Atlantyda"jest kopalnią wiedzy.

Prof. Andrzej S. Jasiński OFM, Prorok ze Lwowa. Rzecz o Wenantym Katarzyńcu, Kraków 2020, s. 58.