Nowości książkowe

 

Eliza Segiet, Przebudzenie. Redaktor prowadząca: Wioletta Jankowiak. Korekta: „Dobry Duszek”. Projekt okładki: Jakub Kleczowski, Piotr Karczewski. Fotografia na okładce: Piotr Karczewski. Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o., Konin 2021, s. 84. 

 

 

 

ELIZA SEGIET

Absolwentka filozofii (UJ), podyplomowych studiów Wiedza o kul­turze i filozofii (UJ). Autorka 13 książek (w tym poezja, utwory sceniczne, krótka proza). Jej teksty można znaleźć zarówno w Polsce, jak i w antologiach oraz czasopi­smach literackich na całym świecie.

Laureatka wielu nagród międzynarodo­wych, m.in. Tra le parole e 1’infinito (Wło­chy 2018), Złotej Róży im. Jarosława Zielińskiego (Polska 2019), World Poetic StarAward of World Nations Writers Union (Kazach­stan 2019), Naji Naaman Literary Prizes (Liban 2020), Internatio­nal Award Paragon of Hope (Kanada 2020), Premiul Fanus Neagu (Rumunia 2021), Nagrody Specjalnej Jury Sahitto International Award for Literature 2021, World Award 2020 Cesar Yallejo za do­skonałość literacką (2021). Jest w gronie finalistów Golden Aster Book World Literary Prize 2020 (Włochy 2021). Otrzymała In­ternational Award of Literary Excellence w uznaniu „za niezwykłe dzieło i wkład na rzecz literatury narodowej i światowej”. Uzyska­ła certyfikat uznania od Gujarat Sahitya Academy i Motivational Strips za „doskonałość literacką na poziomie światowych standar­dów” (2020) oraz tytuł Literoma Nari Samman 2021.

 

To ogromny przywilej, zaszczyt i błogosławieństwo móc czytać poezję Elizy Segiet. To poetka świadoma, a jej twórczość dotyka wielu dziedzin ludzkiego do­świadczenia. Przeszłość, teraźniejszość i przy­szłość. Liryczny komentarz Elizy Segiet, jej ba­danie życia i jego uwarunkowań zatrzymują w zamyśleniu. Przyjmuję jej uduchowione błagania, a także wnikliwe sugestie zawarte w jej poezji. Ten artystyczny fenomen dopro­wadził Elizę do szerokiego uznania, nagród i rosnącej liczby odbiorców na całym świecie, którzy tak samo jak ja cenią jej słowa.

William S. Peters. Sr, poeta, pisarz, wydawca