Nowości książkowe

 

Marek Kornat, Mariusz Wołos, Józef Beck. Biografia. Opieka redakcyjna: Jolanta Korkuć, Małgorzata Gadomska. Redakcja: Wojciech Adamski, Lucyna Lipowska. Korekta: Ewa Kochanowicz, Michał Kowal, Pracownia 12A, Aneta Tkaczyk, Anna Wojna. Indeks nazwisk: Maciej Zarych. Opracowanie graficzne: Robert Kleemann. Wybór ilustracji: Marcin Stasiak. Fotografia wykorzystana na okładce: Józef Beck w drodze na spotkanie z lordem Halifaxem, Londyn, 4 kwietnia 1939 roku pochodzi ze zbiorów AP/East News. Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o., Kraków 2020, s. 1150. 

 

 

 

Winny czy niesłusznie oskarżany?

Komu zawdzięcza swoją czarną legendę?

Pierwsza całościowa biografia Józefa Becka, kontrowersyjnego ulubieńca Piłsudskiego

 

Marek Kornat i Mariusz Wołos – historycy wielokrotnie nagradzani za działalność naukową – spędzili dwadzieścia lat w archiwach kilkunastu krajów, by stworzyć biografię niezwykłego polityka. To pierwszy tak kom­pletny portret działalności politycznej Józefa Becka, bez jednostronnych ocen, niedomówień czy przedwczesnych wniosków.

Czytelnik biografii nie znajdzie tu prostych odpowiedzi – autorzy zachęca­ją do kierowania się dewizą: „Najpierw zrozumieć, potem oceniać”. W ich opinii Beck nie zasłużył na miano grabarza Drugiej Rzeczypospolitej ani tym bardziej komiwojażera hitlerowskich Niemiec w burzeniu pokoju.

Z biografii wyłania się złożony i fascynujący portret polityka, który musiał podejmować kluczowe decyzje w dramatycznych okolicznościach historii powszechnej – na chwilę przed wybuchem drugiej wojny światowej.

 

Marek Kornat (ur. 1971) – historyk, profesor nauk humanistycznych. Pracownik Instytutu Hi­storii im. Tadeusza Manteuffla PAN i wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskie­go w Warszawie. Zajmuje się historią polskiej dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XIX i XX wieku, problematyką Drugiej Rzeczypospolitej oraz dziejami polskiej myśli politycznej, histo­riografii totalitaryzmów i sowietologii. Autor 10 książek o tej tematyce oraz ponad 300 artykułów.

Mariusz Wołos (ur. 1968) – historyk, profesor nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie. W latach 2016-2020 prorektor ds. nauki UP w Krakowie. Autor blisko 250 prac naukowych z zakresu dziejów stosunków między­narodowych i historii dyplomacji w XX wieku, sowietologii, biografistyki, irredenty polskiej, historii historiografii.