Nowości książkowe

 

Józef Pless, Wiersze 1970-2020. Redaktor prowadząca: Renata Grześkowiak. Redakcja: Joanna Kasperska. Korekta: „Dobry Duszek”. Bogusław Jusiak. Projekt graficzny: „Dobry Duszek”. Projekt okładki: Jakub Kleczowski. Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o., Konin 2021, s. 232. 

 

 

Książka powstała z okazji moich 70. urodzin i jest podsumowaniem pięćdziesięciu lat twórczości literackiej. Prezentuję moją drogę od czasu młodzieńczego buntu lat 70. XX wieku, przeciw opresyjnemu PRL-owi, poprzez od­krywanie przyjaźni, miłości i założenia rodziny, aż do dzisiaj.

Wierszami opowiadam o wyjeździe do Berlina Zachodniego, a potem do hanzeatyckiej Lubeki, gdzie zgłębiałem swoją polsko-niemiecką tożsamość, by w końcu stać się Europejczykiem.

Z wielu wierszy wypływa marzenie o świecie bez granic, bez wojen.

Treny poświęcam mojej największej tragedii – utracie syna! Przechodząc trudne okresy w życiu, na szczęście odnajdujemy czas pocieszenia i na­dzieję, jaką niesie ze sobą miłość i poezja.

W tomie zamieszczono wiersze, które napisałem podczas licznych podróży po wszystkich kontynentach nasze­go pięknego świata. Wierzę więc, że znajdziesz czytelniku w nim coś dla siebie.

Dziękuję Lechowi Twardowskiemu za piękne obrazy z cyklu Żywioł Woda, a znakomitym kolegom za recenzje.

Józef Pless