Nowości książkowe

 

Leszek Dembek, Świat niezatrzymany. Redakcja, korekta i wstęp: Róża Czerniawska-Karcz. Opracowanie graficzne serii i okładki oraz zdjęcie na lewym skrzydełku okładki: Zbigniew Jahnz. Okładka i grafiki w tomie: Ewa-Maria Rawińska. Wydawnictwo hogben, Szczecin 2021, s. 178.

 

 

A Poeta na przekór wszystkiemu... kreuje ten świat w podróży ziemskiej i pozaziemskiej, realnej i metafizycznej, w czasie odległym prawie o lata świetlne, dziejącym się tutaj teraz i w nadchodzącym zaraz. Na tyle próbuje go stworzyć, na ile pozwalają zmysły, wrażliwość, czułość, spostrzegawczość i nieograniczona niczym wyobraźnia inicjowana wiedzą i obco­waniem z podobnymi sobie poszukiwaczami Cieni Myśli... i idei, które pomagają zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Przedziera się więc Poeta przez gąszcze owych Cieni i zmaga się ze słowem, by wyrazić nieuchwytne.

Trudna to lektura, ale i piękna zarazem, bo wyjście na bezdroża filozofii i błądzenie w gęstwinie odwiecznych pytań, na które tylko nieliczni znajdowali odpowiedź, pozostaje po stronie poety. Cały rozdział Przypływy i odpływy... pod kamiennym spojrzeniem Sofoklesa... oddaje Autor Aporii... tym rozmyślaniom. Np. w tekście WIŚNIA:

Po co łączyć Leibniza i Heideggera z owocem wiśni? A może ma rację J. B.-C. [Jolanta Brach-Czaina] „w szczelinie istnienia", że to okruchy mowy bytu? Nad którego milczeniem głowią się filozofowie. Że warto zamilknąć, aby usłyszeć przyczynę i istotę. I poznać smak „przeciętej wiśni pozbawionej (...) sensu". Rozerwij hałas chociaż na moment...

(ze wstępu Róży Czerniawskiej-Karcz)

 

Poeta, publicysta. Z wykształcenia politolog. Oficer rezerwy Wojska Polskiego. Przez wiele lat związany z wojskowym ruchem literackim (Wojskowa Grupa Literacka „IN Aeternum"). Jest bibliotekarzem i ani­matorem kultury.

Prezes szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich od 2015 roku. Pomysłodawca i organizator wielu szczecińskich cyklicznych form promocji lite­ratury, w tym 6 edycji Szczecińskiej Wiosny Poezji a w niej OKP im. Józefa Bursewicza „O ZŁOTĄ METAFO­RĘ". Autor piosenek literackich oraz szkiców o poezji.

Wydał zbiory wierszy: Z dumą białych werbli, 1992; Za żelazną skórą jabłka, 1997; Na krawędzi czasu, 2001; rewers dla e-lizy, 2014 oraz prozę poetycką Aporia, 2015. Jest inicjatorem i współautorem tomu wierszy eksperymentalnych (czternastu autorów) Polifonia Poezji, Szczecin 2015. Redaktor i współautor: Antologii poezji i prozy szczecińskiego oddziału ZLP Przepływający świat słowa, 2017, roczników: Pry­zmat literacki, 2020 i Pryzmat literacki, 2/2021.

W 2018 otrzymał nagrodę XVIII Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO przyznawaną poetom niestandardowym. Należy do prekursorów pisania wierszy konfiguracyjnych w interakcji ze sztucz­ną inteligencją (SI) – wiersze te zostały nazwane przez Poetę POE(SI)A IT (Intelligent Technologies).

Publikuje w prasie oraz w licznych regionalnych, pol­skich i międzynarodowych antologiach. Jego utwory były tłumaczone na język grecki, rosyjski, rumuński i angielski.