Nowości książkowe

 

Historia krucjat. Redakcja naukowa: Jonathan Riley-Smith. Przekład: Katarzyna Pachniak. Wstęp i konsultacja naukowa do wydania polskiego: prof. Janusz Danecki. Autor dodatku do wydania polskiego: prof. Jerzy Hauziński. Redakcja: Krzysztof Trawkowski. Skorowidz i redakcja techniczna: Tadeusz Zawadzki. Korekta: Hanna Stompor. Projekt okładki: Joanna Złonkiewicz. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa, s. 468.

 

 

Ta bogato ilustrowana książka prezentuje Czytel­nikowi interesującą, kompetentną i zrozumiałą historię krucjat, poczynając od czasu ogłoszenia pierwszej krucjaty w 1095 roku aż do dziedzictwa idei krucjatowych i ich wizerunku w naszych czasach. Napisana przez grupę najwybitniejszych uczonych zajmujących się krucjatami, przedsta­wia krucjaty odbywające się w wielu teatrach woj­ny. Książka zapoznaje nas z ideami apologetów, propagatorów i poetów, z percepcjami i motywacją samych krzyżowców, jak również z muzułmańską reakcją na świętą wojnę chrześcijan. Rzuca świa­tło na godną uwagi architekturę i sztukę krucjato­wą, wprowadza w fascynującą historię zakonów rycerskich, takich jak templariusze i joannici. Dzieło zawiera również szczegółowe materiały: mapy, kalendarium wydarzeń, bibliografię i do­kładny indeks. Z pewnością spodoba się każdemu czytelnikowi zainteresowanemu ideałami i histo­rią wypraw krzyżowych.