Nowości książkowe

 

Maria Kmieciak, Haiku. Redakcja: Maria Bryska. Na okładce wiersz haiku autorstwa japońskiego poety Kyorai, z 1691 roku, napisany kaligrafami (Gdy nie usłyszysz / kołatki i słów mnicha / mgliste nastaną noce). Oficyna Wydawnicza VARIA, Łódź 2021, s. 58.

 

 

MARIA KMIECIAK urodziła się w Łodzi w 1988 roku. Ukończyła szkołę średnia, nie podjęła studiów. Pierwsze swoje utwory drukowała w wydaw­nictwach pokonkursowych. (Jest laureatka, wielu konkursów poetyckich.) W prasie literackiej zadebiutowała w 2006 roku w Piśmie Młodych CUDNE MANOWCE, ponadto drukowała swoje wiersze w AKANCIE, WIERSZÓWCE, w TYGLU KULTURY, KRONICE, KALEJDOSKOPIE KULTURALNYM, GAZECIE KULTURALNEJ, w POEZJI DZISIAJ... Także w almanachach oraz wydawnictwach bibliotecznych.

Dotychczas wydała dwa tomiki poezji: ZIELONY KOŃ (2016) i INKLUZJA (2019), w przygotowaniu tomik NIESPEŁNIENIE.

Maria Kmieciak uprawia też malarstwo akwarelowe.