Nowości książkowe

 

Paweł Kuszczyński, Mądrość dobra. Redaktor: Mirosława Prywer. Ilustracje Józef Petruk. Słowo wstępne: Wanda A. Wasik. Wydawnictwo Bonami, Poznań 2022, s. 118.

 

 

Paweł Kuszczyński jest autorem czternastu książek poetyckich, z których ostatnio wydana w 2018 roku nosi tytuł „Pora słowa”, a wcześniejsza – „Spotkanie pragnień” otrzymała w 2009 roku Nagrodę Literacką XXXII Międzyna­rodowego Listopada Poetyckiego. W 2015 roku wydał zbiór recenzji krytycznoliterackich „Wartości zauważone”, za który w 2016 roku otrzymał nagrodę im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego.

Paweł Kuszczyński publikował wiersze m.in. w „Twór­czości”, „Metaforze”, „Gościu Niedzielnym”, „Tygodniku Powszechnym”, „Akancie”, „Gazecie Kulturalnej”, „Pro­tokole Kulturalnym”, „Nihil Novi”, „Arcanach” i „Nie­dzieli”. Za osiągnięcia w poezji i krytyce Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku przyznał mu Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało go w 2006 roku Medalem „Labor Omnia Vmcit”. W 2013 roku otrzymał Nagrodę im. Augusta Cieszkowskiego. 26 października 2019 roku otrzymał złotą statuetkę Hipolita Cegielskiego oraz tytuł Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej.

Od 27 stycznia 2011 roku do 6 grudnia 2014 roku pełnił funkcję prezesa poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. W dniu 14 maja 2016 roku został ponownie wybrany prezesem poznańskiego oddziału ZLP.