Nowości książkowe

 

Jacek Moskwa, Niewygodny prorok. Biografia ks. Jana Ziei. Projekt okładki: Adam Gutkowski. Fotografia na I stronie okładki: Anna B. Bohdziewicz/REPORTER. Fotografia na IV stronie okładki: Archiwum prywatne Jacka Moskwy. Opieka redakcyjna: Katarzyna Mach, Marta Anna Zabłocka. Adiustaja: Bogusława Wójcikowska. Korekta: Barbara Gąsiorowska. Indeks: Zofia Smyk. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2020, s. 496.

 

 

 

Gdy chodzi o dobro bliźniego, nie ma miejsca na kompromisy

Ksiądz Jan Zieja – świadek XX wieku, który całym życiem służył Bogu i człowiekowi. Podczas doświadczeń kampanii w 1920 roku z przykazania „Nie zabijaj!” uczynił swoje credo. W ciężkich czasach był zawsze blisko tych, którzy go potrzebowali – w trakcie drugiej wojny światowej pełnił funkcję naczelnego kapelana Szarych Szeregów, Batalionów Chłopskich oraz Batalionu „Baszta” w Powstaniu Warszawskim.

Natchniony prorok i charyzmatyczny kaznodzieja – asystował przy pierwszych zakonnych ślubach świętej Faustyny Kowalskiej i przyjął konspiracyjną przysięgę Witolda Pileckiego, a także prowadził rekolekcje, w których uczestniczył biskup Karol Wojtyła. Choć przyjaźnił się ze Stefanem Wyszyńskim, w zasadniczych sprawach potrafił przeciwstawić się nawet jemu. Zawsze w wirze zmian, został jednym z pierwszych członków Komitetu Obrony Robotników.

Duszpasterz napędzany ewangelicznym przykazaniem miłości. Apostoł Kościoła ubogiego, sam nigdy nie przyjmował pieniędzy za posługi religijne.

Książka Niewygodny prorok powstała na podstawie szerokich badań archiwalnych, świadectw współczesnych, a także rozmów z samym bohaterem. To lektura krzepiąca, po raz pierwszy w sposób pełny prezentująca życie księdza Jana Ziei.

Jacek Moskwa – dziennikarz, pisarz, wieloletni korespondent polskich mediów w Watykanie. Autor m.in. wielokrotnie wznawianego wywiadu rzeki z księdzem Janem Zieją Życie EwangeliąTajemnic konklawe 1978 oraz czterotomowej biografii Droga Karola Wojtyły.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.