Nowości książkowe

 

Kazimierz Braun, Teatralizacja życia. Praktyki i strategie. Redaktor prowadzący: Szymon Gumienik. Redakcja techniczna: DYWIZ. Korekta: Zespół. Projekt okładki: Krzysztof Galus. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 278. 

 

 

TEATRALIZACJA ŻYCIA. Praktyki i strategie to praca z pogranicza refleksji o teatrze i teatrologii. Podejmuje problematykę przetwa­rzania się codziennego, naturalnego, zwykłego życia w widowisko. Autor, posługując się swoim doświadczeniem – zarówno twórcy, jak i badacza teatru – tropi teatralizację w różnych dziedzinach kultury, m.in. w życiu rodzinnym, pracy ludzkiej, szkolnictwie, we współczesnym sporcie, w polityce, religii. Czytelnik znajdzie w tej książce narzędzia do badania teatralizacji, w tym sposoby odróż­niania jej od życia codziennego z jednej strony oraz od sztuki teatru z drugiej.

 

Prof. dr hab. Kazimierz Braun jest re­żyserem, pisarzem i teatrologiem. Pro­wadził teatry w Polsce; reżyserował w kraju, a także w Ameryce, Irlandii, Kanadzie, Niemczech. Uczył na uni­wersytetach w Polsce i w USA. Wydał liczne książki z historii i teorii teatru. W jego dorobku pisarskim znajdują się również powieści, opowiadania, dramaty i poezje. W Wydawnictwie Adam Marszałek ukazały się trzy książ­ki poświęcone jego twórczości: Hory­zonty teatru. Szkice o twórczości Kazimierza Brauna (2004), Horyzonty teatry II. Droga Kazimierza Brauna (2006), Horyzonty teatru III. Bibliografia Kazimierza Brauna (2014).