Nowości książkowe

 

Dominik Ćwik, Cierpliwość niespokojna. Wydawca: WBX Studio Graficzne, Drukarnia Wydawnictwo, Rzeszów 2020, s. 56.

 

 

 

Dominik Ćwik – poeta, laureat wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursów poetyckich. Jego wiersze były publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej, polonijnej i wydawnictwach książkowych.

Były wiceprzewodniczący Klubu Literackiego przy Związku Literatów Polskich w Rzeszowie. Należy do Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Współpracował z Rewią Dziecięcą „Estrada Uszatka” w Rzeszowie. Współredagował kwartalnik społeczno-kulturalny „Pobitno – Nasza Mała Ojczyzna”.

Jest autorem zbiorów poetyckich: Do Drogi Mlecznej (1994), Zaginione pióro (1996) i Dialog (2000).