Nowości książkowe

 

Seymur Baycan, Gugark. Przełożyła: Julia Krajcarz. Redakcja: Jerzy Z. Szeja. Korekta: Ilona Siwak. Okładka: Jakub Kamiński. Redaktor prowadzący: Laurynas Vaičiȗnas. Wy-dawca: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Wrocław-Wojnowice 2020, s. 408.

 

 

 

Gugark to ironiczna i dowcipna powieść na krańcowo nieśmieszny temat czystek etnicznych i konfliktu zbrojnego; historia dorasta­nia, dojrzewania oraz miłości młodych Ormianki i Azera. Seymur Baycan napisał powieść o niszczącym wpływie wojny, o pokoleniu, które już nigdy nie wyjdzie z jej cienia, o ludziach niewierzących w uzdrowicielską siłę miłości.

Książka ukazuje sytuację wojenną między Azerbejdżanem a Armenią. Obecna sytuacja geopolityczna w ww. regionie sprawia, że książka nie traci na swej aktualności.

 

Wiece gromadzące tłumy w dwóch stolicach, w Erywaniu i Baku, w żaden sposób nie mogły wpłynąć na Ormian i Azerów mieszka­jących w Karabachu. Ludzie, w zamian za przetwory, wódkę, je­dzenie, brali od rosyjskich żołnierzy mundury. Mężczyznom podobało się chodzić w strojach wojskowych. Niewielu przychodziło na myśl, że potyczki, które zaczęły się od strzelb myśliwskich, zmienią się w prawdziwą wojnę z karabinami maszynowymi, artylerią dalekiego zasięgu, działami, czołgami i śmigłowcami bojowymi. Ludzie jakby myśleli: chodźmy, postrzelamy do siebie ze strzelb myśliwskich, a jutro będziemy dalej spokojnie razem żyć.

(fragment książki)

 

Seymur Baycan (ur. w 1976 roku w Baku) jest azerbejdżańskim pisarzem i publicystą. Autor kilku powieści, zbiorów opowiadań, esejów i felietonów. Jego opowiadania oraz niektóre powieści zostały przetłumaczone na język rosyjski, gruziński, armeński, ukraiński i kazachski. Był wielokrotnie nagradzany w swoim kraju wyróżnieniami literackimi i dziennikarskimi. Za najważniejsze jego utwory uchodzą powieści Gugark i 18,6 cm.

Julia Krajcarz z wykształcenia jest orientalistką. Naukowo interesuje się Azerbejdżanem, Turcją i polskimi Tatarami.