Nowości książkowe

 

Wojciech Kajtoch, Mierzeja i inne wiersze. Ilustracje: Piotr Prażuch. Fotografia autora: Łucja Lange. Wydawnictwo AUREUS, Kraków 2020, s. 32.

 

 

 

Wojciech KAJTOCH (ur. 1957) jest językoznawcą, medioznawcą, krytykiem literackim i poetą oraz profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydał między innymi: „Bracia Strugaccy (zarys twórczości)”, Kraków 1992; „Pisarze wo­bec innych światów swoich epok...”, Kraków 1994; „Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy”, Kraków 1996; „Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa”, Kra­ków 1999; „Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej” (t. l i t. 2), Kraków 2008; „O prozie i poezji. Wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010”, Częstochowa 2011, „Szkice polonistyczno-rusycystyczne”, Olsztyn 2015, „Szkice o fantastyce”, Stawiguda 2015, „Szkice językoznawczo-prasoznawcze, Kraków 2016, „Osiem szkiców o dziełach kultury popularnej, Kraków 2019, powieść „Listy z Moskwy, Kraków 2015 i tomiki wierszy. Jego prace publikowano m.in. w Melbour­ne, Houston, Moskwie, Doniecku, Belgradzie i sy­beryjskim Abakanie – po angielsku, rosyjsku i serbsku. Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Prasoznawczych”.