Nowości książkowe

 

Renata Klamerus, Teatr złotej gałęzi. Redakcja i posłowie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta. Projekt okładki: Joanna Plichta. Fotografie: z archiwum Autorki. Wydawnictwo SIGNO, Kraków 2020, s. 94.

 

 

Podobają mi się nostalgiczne, lecz wypełnione światłem refleksji wiersze Renaty Klamerus. Oszczędne w zastosowanych środkach wyrazu, czyli skondensowane, jednocześnie – bardzo malarskie. Są tyleż osobiste co uniwersalne, tyleż nastrojowe i uczuciowe co intelektualne, a przy tym wyważone – w dobrym stylu znamionującym rękę poetki, której nieobce tajniki poetyckiego warsztatu.


Józef Baran