Nowości książkowe

 

 

Plakat

Mirosław Osowski

 

Spotkanie Anatola Diaczyńskiego

 

16 stycznia br. w Centrum Aktywizacji Seniora w Stalowej Woli odbyło się spotkanie z pisarzem, członkiem ZLP, Anatolem Diaczyńskim, na temat jego nowej książki pt. „O tych zapomnianych w Kazachstanie powiedzcie choć słowo”, a wydanej w 2022 roku. Autor książki  opowiadał słuchaczom o losach swojej rodziny, która zamieszkiwała przed pierwszą wojną światową na dawnych polskich kresowych ziemiach, które po traktacie ryskim w 1921 roku przypadły Związkowi Sowieckiemu, a konkretnie Republice Ukraińskiej. Książka Diaczyńskiego opowiada o losach tych Polaków, zamieszkujących dawną Żytomierszczyznę, później nazwaną Marchlewszczyzną i zesłaniu ich w 1935 roku do Kazachstanu za to, że nie chcieli przystępować do kołchozów i wyrzec się swojej katolickiej wiary. W roli recenzenta książki wystąpił Mirosław Osowski, a wspomagał go redaktor Mirosław Grudzień, autor kilku artykułów o losie rodziny Diaczyńskich. Stalowowowolscy seniorzy wyrazili wielkie zainteresowanie losem Polaków zesłanych do Kazachstanu i zakupili u autora, który mieszkał tam do początku lat 90, kilkanaście  egzemplarzy książki.

m.os.