Nowości książkowe

 

J. Douglas Kenyon, Zakazane religie. Wybór i redakcja: J. Douglas Kenyon. Przekład: Ewa Witecka. Redakcja stylistyczna: Barbara Nowak. Zdjęcie w książce: Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie zdjęcia pochodzą z magazynu „Atlantis Rising”. Wydawnictwo Amber Sp. z o.o., Warszawa 2021, s. 352.

 

 

ZAKAZANE RELIGIE

Kościół katolicki od 2000 lat walczy z heretykami, którzy podważają jego dogmaty!

Ta książka stanowi wstęp do prawdziwej historii zakazanych religii Zachodu i ujawnia ich wzajemne powiązania oraz ogromne znaczenie w kształtowaniu społeczeństw i wierzeń.

Zrodzone w tym samym duchu co chrześcijaństwo, przetrwały jako herezje w śre­dniowieczu i jako teorie wielkich myślicieli oraz mistyków renesansu i ich ducho­wych spadkobierców, takich jak Giordano Bruno i Isaac Newton. Przeniesione do Nowego Świata przez masonów zainspirowały rewolucję amerykańską, a w Euro­pie wielkich pisarzy: Szekspira, Hugo i Dostojewskiego. Ich ukryte, silne wpływy są nadal obecne w dzisiejszym świecie, od polityki przez wiarę aż po kulturę masową.

Korzenie chrześcijaństwa są ściśle związane z religią starożytnego Egiptu...

Kim naprawdę byli biblijni Trzej Królowie i jakie mieli zamiary?

Dlaczego Watykan nadal ukrywa fakty dotyczące życia i nauki Jezusa?

Co wiąże herezje joannitów i skarb templariuszy?

Czego nie wiemy o Nostradamusie i Joannie d'Arc?

Czego nie mówią nam takie filmy jak Braveheart i jakie błędy popełnił Dan Brown w Kodzie Leonarda da Vinci?

W Zakazanych religiach, tak jak w światowych bestsellerach Zakazana historia ludzkości i Zakazana nauka, J. DOUGLAS KENYON – pisarz, redaktor i wydaw­ca amerykańskiego magazynu „Atlantis Rising” poświęconego zagadkom naszej przeszłości i współczesności – zebrał 40 artykułów znanych nieortodoksyjnych badaczy dziejów ludzkości. Ujawniają oni, jak Kościół zwalczał obrazoburcze koncepcje, eliminował przeciwników i jakie fakty zatajał przed światem.