Nowości książkowe

 

 

Plakat

Zmarł znany pisarz

Jerzy Pilch nie żyje

 

29 maja br. w swoim domu w Kielcach zmarł Jerzy Pilch, polski pisarz, publicysta, felietonista, dramaturg i scenarzysta filmowy, laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1989) za tom poetycki Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej, nagrody Paszport „Polityki” (1998) za powieść Bezpowrotnie utracona leworęczność i Nagrody Literackiej „Nike” (2001) za powieść Pod Mocnym Aniołem; na zamówienie Teatru Narodowego napisał komedię Narty Ojca Świętego (2004).

Był jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy ostatnich dekad. Urodził się w Wiśle w 1952 roku. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez lata związany był z „Tygodnikiem Powszechnym”, następnie z „Polityką”, dla której przeprowadził się do Warszawy.

Napisał między innymi „Spis cudzołożnic”, „Rozpacz z powodu utraty furmanki”, „Tezy o głupocie, piciu i umieraniu”, „Marsz Polonia”, „Wiele demonów”, „Zuzę albo czas oddalenia”. Był siedmiokrotnie nominowany do nagrody Nike.

W jednym z wywiadów powiedział: – Mam w sobie dużo siły i chęci do życia. Piszę nową książkę, nie zamierzam się poddawać. Od lat zmagał się z chorobą Parkinsona. Miał 67 lat.

Fot. w tekście: lubimyczytac,pl

 

  

Plakat

Dwudziestka nominowanych już jest...

Nagroda Literacka Nike

 

Nagroda Literacka Nike jest nagrodą za najlepszą książkę roku. Nagrody nie można podzielić ani nie przyznać. Lista 20 nominowanych jest co roku ogłaszana w maju, podczas Warszawskich Targów Książki. W tym roku, z powodu odwołania targów, opublikowana została w mediach.

W konkursie startować mogą utwory reprezentujące wszystkie gatunki literackie. Zwycięzca otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę. Wśród laureatów nagrody są m.in.: Wiesław Myśliwski, Czesław Miłosz, Dorota Masłowska, Olga Tokarczuk, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jerzy Pilch czy Mariusz Szczygieł.

W tym roku w jury zasiadają: Teresa Bogucka, Agata Dowgird, Maryla Hopfinger, Dariusz Kosiński, Iwona Kurz, Anna Nasiłowska, Magdalena Piekara, Paweł Próchniak (przewodniczący), Szymon Rudnicki. Decyzję o przyznaniu nagrody jury podejmuje w dniu jej wręczenia, na kilka godzin przed uroczystą galą. Laureat otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę Nike dłuta prof. Gustawa Zemły.

Oto lista dwudziestu nominowanych: Agnieszka Dauksza, „Jaremianka”, Joanna Gierak-Onoszko, „27 śmierci Toby’ego Obeda”, Konrad Góra, „Kalendarz majów”, Magdalena Grochowska, „W czasach szaleństwa”, Salcia Hałas, „Potop”, Weronika Kostyrko, „Tancerka i zagłada. Historia Poli Nireńskiej”, Ewa Kuryluk, „Feluni”, Ewa Lipska, „Miłość w trybie awaryjnym”, Mikołaj Łoziński, „Stramer”, Piotr M. Majewski, „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”, Izabela Morska, „Znikanie”, Radek Rak, „Baśń o wężowym sercu”, Paweł Piotr Reszka, „Płuczki”, Tadeusz Sławek, „Kafka”, Tadeusz Sobolewski, „Dziennik. Jeszcze jedno zdanie”, Monika Sznajderman, „Pusty las”, Krzysztof Środa, „Srebro ryb”, Wojciech Tochman, „Pianie koguta, płacz psów”, Adam Zagajewski, „Substancja nieuporządkowana”, Filip Zawada, „Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek”. 

 

  

Plakat

„Mała ojczyzna – pogranicza kultur”

Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

 

Mimo problemów, dzięki zaangażowaniu prywatnych sponsorów, Biblioteka w Kargowej, jako organizator – przy współpracy: Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła, Związku Literatów Polskich oddział w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze – zaprasza do udziału w XXI konkursie prozatorskim im. E. Paukszty. Hasło obowiązujące w konkursie i kryterium oceny brzmi: „Mała ojczyzna – pogranicza kultur”.

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy twórcy, bez względu na przynależność do organizacji literackich lub brak takowej, bez ograniczeń wiekowych (w sytuacji, gdy uczestnik jest niepełnoletni, załączone powinno być oświadczenie jego prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w konkursie). Podstawą udziału w rywalizacji jest nadesłanie pod adresem organizatora nigdzie wcześniej niepublikowanego tekstu prozatorskiego (opowiadania, noweli, eseju, recenzji, publicystyki, wspomnienia itp.) w objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (druku komputerowego; 1800 znaków na stronie) w trzech egzemplarzach. Równolegle należy ten sam tekst przesłać organizatorom na nośniku elektronicznym (płyta CD) lub e-mailem (adres poniżej). Treść nadesłanego materiału powinna mieścić się w haśle „Mała ojczyzna – pogranicza kultur”.

Termin nadsyłania prac upływa 30 sierpnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Jury powołane przez organizatora rozpatrzy nadesłane teksty i przyzna nagrody o łącznej wartości ok. 2000 zł; być może suma nagród ulegnie zwiększeniu. Ostateczny podział wyróżnień finansowych zależy od decyzji jury. Przewidywane są atrakcyjne wyróżnienia – niespodzianki.

Wszystkie prace należy oznaczyć tzw. godłem (tj. pseudonimem), zaś wyjaśnienie treści godła, czyli prawdziwe imię i nazwisko autora, adres, telefon, e–mail, należy dołączyć do tekstów literackich w zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem.

Adres organizatora: Biblioteka Publiczna im. E. Paukszty, ul. Słodowa 2, 66-210 Kargowa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przesyłki należy adresować dodając na kopercie hasło „Mała ojczyzna – pogranicza kultur”.

Wobec sytuacji kryzysowej związanej z pandemią koronawirusa – konkurs odbędzie się w trybie online, co oznacza, iż prawdopodobnie nie zostanie przeprowadzona końcowa uroczystość wręczania nagród; zostaną przesłane na ręce zwycięzców według ich wskazówek (chyba, że sytuacja w kraju ulegnie zmianie i możliwe będzie spotkanie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni). Ogłoszenie wyników konkursu i przekazanie nagród (z powyższym zastrzeżeniem) przewidywane jest pod koniec września 2020 r.

Nagrodzone teksty stają się własnością organizatora. Zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie konkursowym przygotowanym przez WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Fot. w tekście: http://zlp-poznan.e-kei.pl/

 

  

Plakat

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bełchatowie ogłasza

Nabór do klasy pierwszej

 

Grono pedagogiczne i Samorząd Uczniowski Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bełchatowie gorąco zapraszają dzieci do rozpoczęcia nauki w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021.

NIE CZEKAJ DO OSTATNIEJ CHWILI! Wolne miejsca czekają! Na stronie internetowej szkoły znajdują się wszelkie materiały do pobrania potrzebne do złożenia dokumentów: 

https://muzycznabelchatow.szkolnastrona.pl/ 

Wypełnione podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 9 czerwca 2020 r.

Skontaktujemy się z Państwem na wskazany w podaniu numer telefonu w sprawie terminu przesłuchania, które zostanie zorganizowane, jak tylko będzie to możliwe. 

Dodatkowe informacje:

W związku z obecnie obowiązującymi ograniczeniami obowiązkowe zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej można dołączyć do wniosku w terminie późniejszym, kiedy będzie możliwe do uzyskania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

  

Plakat

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej zaprasza na:

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej ogłasza konkurs na wiersz tematycznie związany z ogrodem – dozwolona szeroka interpretacja tematu, ale należy zachować myśl przewodnią konkursu.

1. Konkurs jest otwarty – dostępny dla wszystkich pełnoletnich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowane (w wydawnictwach zwartych, prasie i internecie) i nienagradzane wcześniej w innych konkursach.

2. Nadsyłane prace nie mogą przekraczać dwóch wierszy w zestawie. Można przysłać tylko jeden zestaw. 

3. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2020 roku (liczy się data wpływu przesyłki) listownie lub drogą mailową:

a) listownie: prace podpisane godłem (słownym, a nie znakiem graficznym) należy przesyłać w trzech egzemplarzach w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu, format A-4. Dodatkowo mile widziany nośnik elektroniczny. Do pracy powinna być załączona zamknięta koperta, opatrzona również tym samym godłem, zawierająca dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy. W kopercie powinien się znaleźć również załącznik – oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór dostępny na stronie organizatora). Przesyłkę należy wysłać pod adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 65, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”.

b) drogą mailową:w jednej wiadomości podpisanej „Magia ogrodów V” należy przysłać 2 pliki – pierwszy podpisany godłem z dopiskiem „wiersze” zawierający zestaw konkursowy, drugi podpisany tym samym godłem z dopiskiem „dane” zawierający dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy oraz załącznik – oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór dostępny na stronie organizatora). Wiadomość należy przesłać pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 września 2020 roku – jeśli to będzie możliwe podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs w lokalu GBP w Rabie Wyżnej, jeśli nie – wyniki i podsumowanie umieścimy na stronie www i facebooku biblioteki.

5. Organizator przewiduje nagrody pieniężne ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej dla miejsc I, II, III oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Posła na Sejm RP Edwarda Siarkę oraz bibliotekę dla trzech osób wyróżnionych. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

6. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i publikowania utworów bez honorarium, tylko w ramach promocji, w różnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

8. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych, wyróżnionych i zauważonych utworów w pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia konkursu, a nawet od całkowitego odstąpienia od konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.

11. Dodatkowe informacje: tel. 18 2671364, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  

Plakat

I tak zaczęło się odkrywanie prawdy

Ocean uczuć, tom I

 

Lead: Twoje przeznaczenie jest na wyciągnięcie ręki. Kategoria: Literatura obyczajowa

 

Blurb: W życiu Anny nie brakowało trudnych momentów. Najpierw straciła ojca, potem opuściła ją matka. Wychowana przez nieznoszącą sprzeciwu, kontrolującą wszystko babcię oraz dziadka alkoholika, nie doświadczyła prawdziwego, szczęśliwego dzieciństwa. Odtrącana i poniżana, wyrosła na osobę, której codzienność naznaczona jest ciągłym lękiem. Brak pewności siebie, smutek i rozgoryczenie towarzyszą jej na każdym kroku. Ale pewnego dnia w jej życiu pojawia się mężczyzna, który staje się dla niej kimś, o kim od tak dawna marzyła – przyjacielem, nauczycielem i ukochanym. Czy ten związek sprawi, że Anna uwolni się w końcu od widm przeszłości? Czy uda jej się stworzyć prawdziwą rodzinę, której tak bardzo pragnie? Fragment: Nigdy, przenigdy nie wolno nam zapomnieć, że po każdej burzy wychodzi słońce, wychodzi tęcza – dla tych, którzy chcą ją zauważyć. Każda wylana łza rodzi właśnie, w tym ciężkim momencie, porcję naszego szczęścia.

Premiera 08.06.2020 – książkę można już od wczoraj nabyć w przedsprzedaży na empik.com i zaczytani.pl

 

  

Plakat

Już jest nowy numer

KWARTALNIK HISTORYCZNY nr 1 (2020) Rocznik CXXVII

 

 

SPIS TREŚCI

Marian Dygo, Bernard z Clairvaux, heretycy i poganie. Próba interpretacji listu Bernarda w sprawie krucjaty słowiańskiej w 1147 roku

Anna Penkała-Jastrzębska, Mit srebrnej łyżeczki? Przedmioty prestiżowe w szlacheckich inwentarzach majątkowych z ksiąg grodzkich województwa krakowskiego w czasach saskich

Paweł Hanczewski, Edmund Burke o Rzeczypospolitej. W poszukiwaniu wolności i porządku

 

PRZEGLĄDY — POLEMIKI — MATERIAŁY

Piotr Węcowski, Przedwojenne listy Aleksandra i Ireny Gieysztorów do Marcelego Handelsmana

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Tomasz Hen-Konarski, Splątana historia rosyjskich i ukraińskich ideologii narodowych w najnowszych syntezach Andreasa Kappelera i Serhiia Plokhy’ego

Tomasz Stryjek, Między sarmacją a dyskredytacją. O rzeczowy obraz Ziem Wschodnich II RP

 

* * *

Gold in der europäischen Heldensage, hrsg. von H. Sahm, W. Heizmann, V. Millet — Jacek Banaszkiewicz

P. Okniński, Narodziny miasta komunalnego. Struktury ustrojowe, ramy przestrzenne i podstawy gospodarcze Krakowa w XIII wieku — Marek Słoń

A. Marzec, Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie 1370–1382 — Tomasz Jurek

Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1: Eseje, red. nauk. E. Kizik, S. Kościelak; t. 2: Katalog, red. nauk. P. Paluchowski, A. Larczyńska, M. Płuciennik — Maria Bogucka

M. Salamonik, In Their Majesties’ Service. The Career of Francesco De Gratta (1613–1676) as a Royal Servant and Trader in Gdańsk — Maria Bogucka

J. Kordel, Z Austrią czy z Prusami? Polityka zagraniczna Saksonii 1774–1778 — Dariusz Nawrot

K. Kaźmierska, J. Pałka, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione — Dariusz Jarosz

A. Krakus, No End in Sight. Polish Cinema in the Late Socialist Period — Dorota Skotarczak

 

IN MEMORIAM

Andrzej Poppe (12 VII 1926 — 31 I 2019) — Adrian Jusupović

Andrzej Kazimierz Banach (14 I 1944 — 7 IV 2019) — Tomasz Pudłocki

 

KOMUNIKATY

Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Sprostowanie od Redakcji „Kwartalnika Historycznego”

 

LISTY DO REDAKCJI

Sprostowanie — Maciej Janowski

 

CONTENTS